Jacy salezjanie
Kwi27

Jacy salezjanie

Wymarzony  salezjanin. Opisując w czasie kapituły tego wymarzonego salezjanina, młodzież powiedziała, że oczekuje od nas: osobistego zainteresowania się drugim człowiekiem, otwartości, autentyczności, odpowiedzialności za słowo, szczerości, umiejętności budowania relacji, kreatywności wraz z otwartością na to co nowe,  stanowczości w rozwiązywaniu konfliktów; mamy bać się Boga czyli go kochać, mamy być przykładem wiary, być dobrymi...

Read More
# Wielki Post’ 2019
Mar06

# Wielki Post’ 2019

Modlitwa, jałmużna, post. Szansa na dojrzewanie. „…Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” [Mt 6, 1-6. 16-18]. Środa popielcowa.   Oblicze to więcej niż twarz. Być zawsze sobą – bezcenne. „Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego” [Łk 4, 1-13] I Niedziela Wielkiego Postu   Modlitwą rozświetlisz twarz i zmienisz oblicze życia. „To jest Syn mój, Wybrany, Jego...

Read More
Cisza
Lut20

Cisza

Cisza … … … Wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, o tylu zmysłach dowiemy się podczas lekcji w szkole. Tymczasem naukowcy są dziś zgodni, że oprócz tych pięciu powinniśmy też pamiętać o czterech kolejnych. Należą do nich: zmysł temperatury, zmysł równowagi, umiejętność odczuwania bólu i świadomość własnego ciała. Ten ostatni zmysł za każdy razem przypomina mi doświadczenie, a właściwie jedną z prób z Testu pilota Pirxa Stanisława Lema....

Read More
Spotkałem Hioba
Sty01

Spotkałem Hioba

Słuchając w radiowej Trójce Raportu o stanie świata z Dariuszem Rosiakiem, usłyszałem kilka informacji o aktualnej kondycji świata. Dane zostały zaczerpnięte z publikacji Hansa Roslinga Factfulness. Książka przywołuje dane statystyczne. Uwzględniając braki statystyki opisane choćby tym żartem: jeśli żona codziennie je kapustę, a mąż mięso, to razem statystycznie codzienne jedzą bigos – posłużę się nią.Książka ukazała się także w...

Read More
Wiązanka na 2019 rok
Gru27

Wiązanka na 2019 rok

Wiązanaka  – czyli przesłanie Przełożonego Generalnego Salezjanów Ángela Fernándeza Artime do całej rodziny salezjańskiej na 2019 rok .

Read More