Pasja łączy twórczość, wyzwania i romantyzm – nawet ten sentymentalny; konkretność, twardość – nawet tę upartą oraz marzenia po nierealność.

Pasja to moc. Od początku życia salezjańskiego  towarzyszyło mi zdanie Księdza Bosko: Wystarczy, że jesteście młodzi, abym Was bardzo kochał. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo jest ono tożsame ze zdaniem studia di farti amare - spraw, aby Cię pokochano, umieszczonym na krzyżu, który salezjanie otrzymują w czasie ślubów wieczystych, a zapisanym przez Księdza Bosko w 45. rocznicę powstania Oratorium.

Pasja jest moim słowem w każdym jego wymiarze.
Caritas Christi urget nos. [...]

Bóg jest inny

15 lipca 2021

Inna inność

W ostatnie dni czerwca prowadziłem w Marianówce rekolekcje dla współbraci salezjanów. Podczas jednej z konferencji powiedziałem, że jedną z cech salezjańskiej duchowości jest nowość, świeżość, takie nieustanne uwspółcześnianie. Kilka lat temu podczas jednego ze spotkań dotyczących świata młodych usłyszałem, że jedną stałością młodzieży jest zmienność. Stąd właśnie, moim zdaniem, w salezjańskiej duchowości odnajduje się ta cecha, która nieustanie musi odnajdywać nowe drogi, nowe klucze, nowy sposób przekazu.

Po konferencji podszedł do mnie ks. Wiktor Lechocki, także salezjanin i powiedział, że pierwotny sens słowa święty znaczył inny. Co oznacza, że powiedziałem, że cechą salezjańskiej duchowości jest świętość. Salezjanie, uczestnicy  XXVI Kapituły Generalnej podczas spotkania z Janem Paweł II usłyszeli: salezjanie bądźcie święci. Zgodne jest to też to z myślą Księdza Bosko zapisaną w Pamiętnikach biograficznych: O Salesiani santi, o non salasiani – albo salezjanie święci, albo nie salezjanie! Więc wszystko by się zgadzało.

Poszukałem w literaturze [1], w sensie biblijnym święty jest Bóg, czyli ktoś poza stworzonym porządkiem, który jest inny od każdego stworzenia, które rozpoznajemy. Oczywiście przymiotnikiem święty nazywano także różnych bogów, szczególne osoby godne uwielbienia, a także wszystkie osoby wierzące. Jednak w pierwszym rzędzie odnosimy to określenie do samego Boga i to w jego istocie.

W rozmowie tej odnalazłem też te inną inność Boga, którą nieustannie odnajdujemy kiedy go poznajemy. Kiedy wydaje się, że już Boga znamy, okazuje się, że jest inny i znów poszukujemy, jaki jest, a On znów jest inny. Mówimy o Nim, że jest niepojęty, bo nie potrafimy ogarnąć Go swoim umysłem i ciągle odnajdujemy, że jest inny, niż myśleliśmy.  Tęsknota za poznaniem jest nieustanna i będzie, może zostanie zaspokojona poznaniem w wieczności? A jeśli ta wieczność będzie poza Nim, to ta inność pozostanie niepoznana i wieczne oczekiwanie na spełnienie, które nienastanie.

[1] Słownik wiedzy biblijnej, red. Bruce M. Metzger, Michael D. Coogan. Warszawa 1996. Święty, święci, s. 753; Fritz Rienecker, Gerard Maier. Leksykon biblijny. Warszawa 2001. Świętość, święty, s. 802. Wpisując w Wikipedie słowo „kadosz” = święty po hebrajsku, także znajdziemy podobne wyjaśnienie.

Oświęcim dn. 15 lipca 2021
[Foto: Zbigniew Michura]