August Hlond – radość

Po kilku latach od rozpoczęcia procesu w 1992 roku, dziś 22 maja 2018 roku Agenzia Info Salesiana (ANS), przekazała wiadomość o przyjęciu na audiencji 19 maja przez papieża Franciszek kardynała Angelo Amato, salezjanina, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W czasie audiencji Ojciec Święty upoważnił Kongregację ogłoszenia dekretu dotyczącego heroiczności cnót Sługi Bożego kard. Augusta Józefa Hlonda, salezjanina, Prymasa Polski. Wcześniej bo w dniu 15 maja 2018 roku, w czasie sesji zwyczajnej Komisja Kardynałów i Biskupów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wyraziła pozytywną opinię na temat heroiczności cnót i życia Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, salezjanina – dyrektora, inspektora, biskupa katowickiego, arcybiskupa Gniezna i Warszawy, założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Wydaje się, że ciągle znamy go za mało. Warto poszperać w zasobach Internetu, w których można odnaleźć kilka tekstów na temat kard. Hlonda, osobiście polecam te autorstwa księdza Stanisława Zimniaka sdb, który od wielu lat zajmuje się badaniem tej postaci.

Jednym z najczęściej cytowanych zdań Prymasa jest to wypowiedziane w czwartek 21 października 1948 roku, w dzień przed swoją śmiercią o zwycięstwie Maryi. Co prawda znajduje go w różnych wersjach np.: „Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję” albo: „Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa… Lecz zwycięstwo, gdy będzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy…” lub: „Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny” albo: „zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Matki Najświętszej”.

Sens jest ten sam więc może nie warto dochodzić szczegółów. Warto zapewne przypomnieć, że kardynał Hlond był inicjatorem poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. Decyzja o tym zapadła na Jasnej Górze podczas Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się 3-4 października 1945 r. Wiadomość ta nie została od razu podana do wiadomości, by uniknąć ewentualnych konfliktów z władzami. Wszystko zostało oficjalnie ogłoszone w Liście Pasterskim Episkopatu na Wielki Post 1946 roku. Możemy w nim przeczytać:

Nie postąpilibyśmy zgodnie z duchem naszych dziejów ani z ciążącym na nas długiem wdzięczności, gdybyśmy na progu nowych czasów nie odnowili przymierza Polski z Jej niebieską Królową, dla której Naród ma odwieczną, serdeczną i rodzinną cześć. Po szwedzkim potopie ślubował Jej „nową i gorącą służbę” król Jan Kazimierz. Teraz sam Naród i kraj cały poświęca się uroczystym aktem Matce Najświętszej i Jej Niepokalanemu Sercu, obierając Ją znowu za Patronkę swoją i państwa oraz oddając w Jej szczególną opiekę Kościół i przyszłość Rzeczypospolitej.
Poświęcenie odbędzie się w trzech datach. W niedzielę po uroczystości Nawiedzenia Maryi Panny, czyli 7 lipca, dokonają ofiarowania Najświętszej Pannie i Jej Sercu Niepokalanemu parafie. Ślubowanie… poprzedzi triduum i Komunia Święta generalna. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po odpowiednim przygotowaniu, ofiarować będą swe diecezje poszczególni biskupi… Wreszcie w uroczystość Narodzenia Matki Boskiej zebrany na Jasnej Górze Episkopat dokona tamże w obecności pielgrzymów z całego kraju poświęcenia Narodu i Rzeczypospolitej.

Na Jasnej Górze po prawej stronie przed wejściem do kaplicy cudownego Obrazu znajdowały swojej upamiętnienie dwa takie akty dokonane później przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II. 26 października 2013 roku dokonano wmurowania i poświęcenia tablicy z tekstem ofiarowania o którym była mowa powyżej. Na Jasnej Górze zebrali się przedstawiciele Rodziny Salezjańskiej w podziękowaniu za peregrynacje po naszym kraju relikwii św. Jana Bosko. Na sam akt poświęcenia zostali zaproszenia także przedstawiciele Chrystusowców oraz ks. bp. Wacław Depo. W swoim archiwum na dysku znalazłem tekst jaki został wtedy wypowiedziany oraz słowa poświęcenia.

Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobro. Wszyscy czujemy się dłużnikami wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie i zdolności.

Jesteśmy dłużnikami osób, które prowadziły nas po drogach życia, słowem i przykładem i kształtowali naszą osobowość, ucząc prawdy, miłości i poświęcenia dla braci.

Dziś zgromadziliśmy się na tym miejscu by utrwalić pamięć o wybitnym mężu stanu, Prymasie Polski, pasterzu kościoła, założycielu zgromadzenia i opiekunie Polonii Zagranicznej, wychowawcy, wiernym synu świętego Jana Bosko i żarliwym czcicielu Niepokalanej Dziewicy Maryi, kardynale Auguście Hlondzie, który w trudnych chwilach historii naszej Ojczyzny miał odwagę mówić prawdę i strzec jej w umysłach młodzieży i wiernych.

Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, Ty posłałeś swojego Syna jako Nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastunów swojego słowa, aby Twoje imię było uwielbione między narodami.

Obdarz nagrodą nieśmiertelności i chwały kardynała Augusta Hlonda. Spraw, aby upamiętniając w spiżu imię syna tej ziemi i Kościoła radował się ze spotkania w Twoim domu, nie ręka ludzką zabudowanym.  [Dariusz Bartocha sdb]

Pobłogosław tę tablice + oraz obdarz błogosławieństwem wszystkich wiernych, cały Naród Polski, oddany pod opiekę Niepokalanej Dziewicy Maryi. Spraw abyśmy wierniej poszukiwali prawdy i sprawiedliwości, miłości i pokoju oraz jeszcze bardziej miłowali Ciebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Dołożę jeszcze parę zdjęć i powtórnie zachęcę do zdobywania wiedzy o salezjaninie Auguście Hlondzie, zwłaszcza, że wieleu, w tym np.: abp Damian Zimoń i abp Stanisław Gądecki. A abp Wiktor Skworc i wielu innych wyraża pogląd, że

Gdyby nie było kardynała Hlonda, nie byłoby kardynała Wyszyńskiego, gdyby nie było kardynała Wyszyńskiego, nie byłoby Jana Pawła II.

 

 

 

Chętnie dodam, że święcenia kapłańskie August Hlond przyjął 23 września 1905 r. w kościele sióstr wizytek w Krakowie. Po święceniach powierzono mu funkcję kapelana i kierownictwo duchowe chłopców w Schronisku im. księcia Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie, obecnie ten budynek jest siedzibą Uniwersytetu Ekonomicznego. Z innych odniesień do współczesności wspomnę, że August Hlond w 1923 r. założył wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

Polecam lekturę: August Hlond – Salezjanin, Prymas, Prorok 

[Foto 1,2,3,4: Sebastian Wiśniewski sdb]

Author: Dariusz Bartocha

Share This Post On