Pasja łączy twórczość, wyzwania i romantyzm – nawet ten sentymentalny; konkretność, twardość – nawet tę upartą oraz marzenia po nierealność.

Pasja to moc. Od początku życia salezjańskiego  towarzyszyło mi zdanie Księdza Bosko: Wystarczy, że jesteście młodzi, abym Was bardzo kochał. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo jest ono tożsame ze zdaniem studia di farti amare - spraw, aby Cię pokochano, umieszczonym na krzyżu, który salezjanie otrzymują w czasie ślubów wieczystych, a zapisanym przez Księdza Bosko w 45. rocznicę powstania Oratorium.

Pasja jest moim słowem w każdym jego wymiarze.
Caritas Christi urget nos. [...]

Adwent rozjaśnia

19 grudnia 2016

Drodzy

Za kilka dni będziemy przeżywać święta Bożego Narodzenia, związane z serdeczną, ale wymagającą, posługą wiernym, czasem wysyłania, otrzymywania i składania życzeń oraz rozpoczynającym się czasem wizyt duszpasterskich. Nie jest to najlepszy czas na dodatkowe zajęcia czy wiadomości, mam jednak nadzieję, że znajdziecie chwilę czasu na lekturę krótkiego listu.

Adwentowi przewodnicy

Adwent nazywamy czasem „radosnego oczekiwania”, choć naznaczony jest fioletową barwą, bardzo często przywołującą skojarzenia z okresem Wielkiego Postu. Fiolet jako barwa powstaje ze zmieszania błękitu i czerwieni. Kolory te odpowiednio wyrażają to, co duchowe, i to, co cielesne. Z jednej strony mogą określać człowieka jako takiego, czyli jako istotę cielesno-duchową, oznaczają także Wcielenie Chrystusa – zjednoczenie tego, co boskie, i tego, co ludzkie, a z drugiej oznaczają walkę w nas między tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Pod względem tej troski o przemianę bliskie są okresowi Wielkiego Postu.

Głównymi postaciami tego czasu są Jan Chrzciciel i Najświętsza Maryja Panna. Twarda, wymagająca nauka Jana, zaproszenie do radykalnego porzucenia grzechu, spotyka się z delikatną, pełną zaufania do Boga i Jego wysłanników, postawą Maryi.

Przenikliwość Maryi pozwala Jej mistycznie dostrzec Bożego Syna w Jego Wcieleniu, przeszywającej bolesnym mieczem śmierci i chwale powrotu do Ojca. Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości [1].

Pozwólmy się prowadzić drogami ewangelicznej radykalności wprost w objęcia Miłosiernego Ojca. A widok nieba o świcie niech przywołuje w wyobraźni blask przyjścia Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia: nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają [Łk 1,78n].

Decyzja w sprawie szkół

Po głębokim namyśle i uwzględnieniu wszelkich możliwych rozwiązań, po wysłuchaniu głosów radców w czasie dzisiejszego posiedzenia Rady Inspektorialnej, biorąc pod uwagę wcześniejsze spotkania z dyrektorami wszystkich naszych szkół, z odpowiedzialnymi za edukację w zarządach miast, gmin lub powiatów (głównie chodzi o Przemyśl, Świętochłowice i Zabrze) i uwzględniając warunki reformy, podjąłem decyzję o następujących działaniach:

  • szkoła w Krakowie – wygaszanie gimnazjum i umacnianie liceum,
  • szkoła w Oświęcimiu – wygaszanie gimnazjum i umacnianie liceum, technikum oraz szkół zawodowych,
  • szkoła w Polanie – kontynuowanie prowadzenia szkoły podstawowej i refleksja nad jej przyszłością,
  • szkoła w Przemyślu – przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową (nabór do pierwszej i siódmej klasy) i umacnianie liceum,
  • szkoła w Świętochłowicach – przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową (nabór do pierwszej i siódmej klasy) i umacnianie liceum oraz technikum,
  • szkoła w Zabrzu – przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową (nabór do pierwszej i siódmej klasy) i umacnianie liceum.

Obradom Rady towarzyszyła gorąca dyskusja w związku z proponowanymi zmianami. Dyskusja dotyczyła realizacji charyzmatu w zmienionych warunkach – pragniemy bowiem pracować z młodzieżą. Z jednej strony dzieci ze szkół podstawowych będą absorbowały nasz czas w inny sposób, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a z drugiej zmienią charakter dotychczasowego środowiska szkolnego, co może przełożyć się na mniej liczną rekrutację do szkół średnich. Młodzież chce mieć swoje środowisko, różne od „dziecięcego” i różne od znanego jej ze szkoły podstawowej.

Zmiana przełożonego Inspektorii

Zapewne dotarło do Was zaproszenie kierowane na ręce dyrektorów, ale ponawiam je również tą drogą i serdecznie zapraszam Współbraci Salezjanów wraz z przedstawicielami Rodziny Salezjańskiej i młodzieżą na uroczystość objęcia urzędu Przełożonego Inspektorii Krakowskiej pw. św. Jacka przez ks. Adama Parszywkę. Uroczystość ta odbędzie się 7 stycznia 2017 roku w Krakowie, w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego, przy ul. Tynieckiej 39.

W programie przewidziano: 10.00 – kawa, koncert orkiestry szkolnej z Oświęcimia; 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Tadeusza Rozmusa, radcy regionalnego; program artystyczny, podziękowania, gratulacje i życzenia; 13.30 – obiad.

Bardzo proszę o przesłanie do 3 stycznia 2017 roku na adres wikariusz@sdb.krakow.pl liczby osób (salezjanów i świeckich), które będą uczestniczyć w uroczystości.

Kolejne zmiany stanu osobowego w Inspektorii

14 grudnia 2016 roku ks. Ryszard Urbański, od 50 lat pracujący w Wenezueli, stał się na powrót członkiem inspektorii krakowskiej. Podobnie ks. Bolesław Rozmus, pracujący ponad 26 lat w Wenezueli, a od świąt wielkanocnych przebywający we wspólnocie w Oświęcimiu, z dniem 16 grudnia został na stałe przeniesiony do naszej inspektorii. Ksiądz Andrzej Papież także skierował prośbę do Przełożonego Generalnego o przeniesienie go z inspektorii peruwiańskiej do inspektorii krakowskiej, ale w jego sprawie jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Drodzy!

Pozwólcie, że powtórzę życzenia, które zapewne dotrą do każdej wspólnoty. Przywołując jeszcze raz Rok Miłosierdzia wraz z pięknymi spotkaniami podczas Światowych Dni Młodzieży, życzę, by piękno i głębia Bożego Narodzenia napełniły serca nasze i naszych bliskich Chrystusowym pokojem.

Oddany w św. Janie Bosko, z braterskim pozdrowieniem

[1] Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 24.

Kraków dn. 19 grudnia 2016
[Foto: Dariusz Bartocha sdb; grafika: Ignacy Ryndzionek sdb]