Pasja łączy twórczość, wyzwania i romantyzm – nawet ten sentymentalny; konkretność, twardość – nawet tę upartą oraz marzenia po nierealność.

Pasja to moc. Od początku życia salezjańskiego  towarzyszyło mi zdanie Księdza Bosko: Wystarczy, że jesteście młodzi, abym Was bardzo kochał. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo jest ono tożsame ze zdaniem studia di farti amare - spraw, aby Cię pokochano, umieszczonym na krzyżu, który salezjanie otrzymują w czasie ślubów wieczystych, a zapisanym przez Księdza Bosko w 45. rocznicę powstania Oratorium.

Pasja jest moim słowem w każdym jego wymiarze.
Caritas Christi urget nos. [...]

Pasja

4 grudnia 2011

Pasja łączy twórczość, wyzwania i romantyzm – nawet ten sentymentalny; konkretność, twardość – nawet tę upartą oraz marzenia po nierealność.

W 1992 [1] roku w notatniku zapisałem tekst: pasja to moc i nadal odkrywam jego prawdziwość.

Od początku życia salezjańskiego, w nowicjacie, towarzyszyło mi zdanie Księdza Bosko: Wystarczy, że jesteście młodzi, abym Was bardzo kochał [2]. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo jest ono tożsame ze zdaniem studia di farti amare [3] – spraw, aby Cię pokochano, umieszczonym na krzyżu, który salezjanie otrzymują w czasie ślubów wieczystych, a zapisanym przez Księdza Bosko w 45. rocznicę powstania Oratorium.

Żyjąc salezjańską pasją kierowaną ku młodym, powiem: nie wystarczy kochać, trzeba przepełnić się miłością, Nim – samym Bogiem; pozwolić sobie na zwyczajne pokochanie Jego w nich.

Pasja jest moim słowem w każdym jego wymiarze. Być może te słowa napisane są na wyrost. Wiem, że pasja to nie tylko to, czym żyję, ale także męczeństwo. Ono także może przyjść. Caritas Christi urget nos [4].

[1] Zapisałem 5 stycznia 1992 roku podczas jednego z wykładów na II roku teologii.
[2] Jan Bosko. Młodzieniec zaopatrzony. Turyn 1847. s. 7 (DW II 187)
[3] Zadnie zapisane przez św. Jana Bosko w Poufnych wskazaniach dla dyrektora domu, datowanych na 8 grudnia 1886 roku, z dopiskiem Księdza Bosko – 45. Rocznicę założenia Oratorium. Źródła salezjańskie T1, s. 539.
[4] 2 Kor 5,14

Uzupełniłem poprzedni wpis 24 sierpnia 2013 roku oraz 24 maja 2020.

 

Zdjęcie z Conforrnto 2009 przerobione do grafiki pierwszego bloga.

Kraków dn. 4 grudnia 2011
[Foto: Archiwum Confronto 2009]