# Wielki Post’ 2019

Modlitwa, jałmużna, post. Szansa na dojrzewanie.
„…Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” [Mt 6, 1-6. 16-18].
Środa popielcowa.  #WielkiPost #Lent #Pasja

Oblicze to więcej niż twarz. Być zawsze sobą – bezcenne.
„Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego” [Łk 4, 1-13]
I Niedziela WP #WielkiPost #Lent #Pasja

Modlitwą rozświetlisz twarz i zmienisz oblicze życia.
„To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”[Łk 9, 28b-36]
II Niedziela WP #WielkiPost #Lent #Pasja

Cierpliwość, także względem siebie przynosi owoce.
„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw…” [Łk 13, 1-9]
III Niedziela WP #WielkiPost #Lent #Pasja

[Foto tytułowe: Dariusz Bartocha sdb]
[Foto 1: Dariusz Bartocha sdb] 
[Foto 2a i 2b: własne]
[Foto 3a: FidlerJan. Morguefile.com; 3b: greyerbaby. Morguefile.com]
[Foto 4a: Dariusz Bartocha sdb; 4b: lauramusikanski. Morguefile.com ]

Author: Dariusz Bartocha

Share This Post On