# Wielki Post’ 2019

Modlitwa, jałmużna, post. Szansa na dojrzewanie.

„…Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” [Mt 6, 1-6. 16-18].
Środa popielcowa.

 

Oblicze to więcej niż twarz. Być zawsze sobą – bezcenne.

„Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego” [Łk 4, 1-13]
I Niedziela Wielkiego Postu

 

Modlitwą rozświetlisz twarz i zmienisz oblicze życia.

„To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”[Łk 9, 28b-36]
II Niedziela Wielkiego Postu

 

Cierpliwość, także względem siebie przynosi owoce.

„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw…” [Łk 13, 1-9]
III Niedziela Wielkiego Postu

 

Życzliwość umacnia wielkie i małe dzieła.

„…będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. [Łk 15, 23-24]
IV Niedziela Wielkiego Postu

 

Święci wydają łagodniejsze, sprawiedliwe osądy
„… A Ty co mówisz?” [J 8,5]
V Niedziela Wielkiego Postu

Moje marzenia się spełniają, tak jak Ty chcesz.
„Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! [Lk 22,42]
VI Niedziela Wielkiego Postu

[Foto tytułowe: Dariusz Bartocha sdb]
[Foto 1: Dariusz Bartocha sdb] 
[Foto 2a i 2b: własne]
[Foto 3a: FidlerJan. Morguefile.com; 3b: Greyerbaby. Morguefile.com]
[Foto 4a: Dariusz Bartocha sdb; 4b: Lauramusikanski. Morguefile.com]
[Foto 5a i 5b: Lauramusikanski. Morguefile.com]
[Foto 6a: Lisaleo. Morguefile.com; 6b: Mirzacengic. Morguefile.com]
[Foto 7a: Lauramusikanski. Morguefile.com; 7b: Dariusz Bartocha sdb]

Author: Dariusz Bartocha

Share This Post On