Słowo Generała. 08.2018

Stawiamy pytania, ważne zwłaszcza przed synodem o młodzieży[1], choć Kapituła Generalna wykorzysta owoce synodu to już teraz warto odpowiadać na pytania a zwłaszcza słuchać młodzieży.

[1] XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Październik 2018 roku. Temat: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania.

Author: Dariusz Bartocha

Share This Post On