Confronto 2009

Homilia w czasie Mszy świętej dla grupy polskiej i Okręgu Wschodniego podczas  Confronto 2009.. Przerwy spowodowało wycięcie tłumaczenia na język rosyjski.

Homilia Confronto 2009

Author: Dariusz Bartocha

Share This Post On