Boże Narodzenie, życzenia

Jak co roku … :) jak co roku po łamaniu się opłatkiem, po wieczerzy, po śpiewaniu kolęd siadam i przeglądam imiona, nazwiska i twarze krewnych, przyjaciół, znajomych – czasami napiszę jeszcze jakieś życzenie, czasami tylko dobrze wspomnę, zaniosę modlitwę.

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką.” Łk 2,10

Bóg Ojciec posyła Jezusa Chrystusa w człowieczeństwo, co jeszcze mocniej czyni z nas jedną ludzką rodzinę. W uroczystość Bożego Narodzenia z wielką wdzięcznością wspominamy to zbawcze wydarzenie.

Przywołując jeszcze raz Rok Miłosierdzia wraz z pięknymi spotkaniami podczas Światowych Dni Młodzieży, życzę, by piękno i głębia Bożego Narodzenia napełniły serca nasze i naszych bliskich Chrystusowym pokojem.

Zapewniając o pamięci w modlitwie i Eucharystii, dołączam także najserdeczniejsze życzenia, aby Nowy Rok 2017 był przeniknięty realizacją Chrystusowego przesłania „Idźcie i głoście!”.

Dariusz Bartocha sdb, inspektor
Kraków, A.D. 2016

„Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість.” Лука 2,10

Бог Отець послав Ісуса Христа в людство. Це ще більше робить нас однією людською родиною. У свято Різдва з великою вдячністю згадуємо про цю спасенну подію.

Перебуваючи у спогадах про Рік Милосердя, згадуючи прекрасні зустрічі під час Всесвітніх Днів Молоді, бажаю, щоб краса і глибина Божого Різдва наповнила серця наші і наших близьких миром Христовим.

Запевнюючи Вас у своїй молитовній пам’яті та в Євхаристії, додаю мої найщиріші побажання, щоби Новий 2017 рік був пронизаний реалізацією послання Христа „Ідіть і проповідуйте».

о. Даріуш Бартоха sdb
Краків, A.D. 2016

„Do not be afraid; for behold, I proclaim to you good news of great joy.” Lk 2,10

God the Father sends Jesus Christ to humanity, which strengthens us as one family of human beings. At Christmas we recollect this salvific event with great thankfulness.

Referring once again to the Year of Mercy and the wonderful meetings during World Youth Day I wish that the beauty and depth of Christmas will fill our hearts and the hearts of all our relatives with the peace of the Lord.

Remembering you in my prayers and the Eucharist, I wish that you realise Christ’s commandment ‘Go and proclaim!’ in the New Year. With prayer

Fr. Dariusz Bartocha sdb, Provincial
Kraków, A.D. 2016

„Non temete! Ecco vi annunzio una grande gioia.” Lc 2,10

Dio Padre manda Gesù Cristo all’umanità, che ancora di più fa di noi una famiglia umana. Nella solennità di Natale con grande riconoscenza ricordiamo questo evento salutare.

Ricordando ancora una volta l’Anno della Misericordia e tanti belli incontri durante la Giornata Mondiale della Gioventù, Vi auguro, perché la bellezza e la profondità del Natale riempia i nostri cuori e anche dei nostri vicini con la pace di Cristo.

Assicurando il ricordo nella preghiera e nell’Eucarestia, accludo anche gli auguri più sinceri per il Nuovo Anno 2017, perché sia pervaso dalla realizzazione del messaggio di Cristo: “Andate e predicate”.

don Dariusz Bartocha sdb, ispettore
Cracovia, il Natale A.D. 2016

 

„Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude.” Lk 2,10

Gott, der barmherzige Vater, entsendet Jesus, seinen Sohn, in die Welt zur Erlösung der Menschen und Stärkung der Menschlichkeit unter ihnen. Am Weihnachtsfest zelebrieren wir dieses großartige Ereignis.

Die Barmherzigkeit Gottes haben wir in diesem Jahr, und besonders hier in Krakau während des Weltjugendtages, gefeiert. Ich wünsche uns allen, dass die Schönheit und Tiefe des Weihnachtsfestes unsere Herzen mit Christi Frieden erfüllen und berühren möge.

Sie alle meines Gebetes in der Christmette versichernd, wünsche ich Ihnen, dass sich im Jahr 2017 Christi Auftrag „Geht und verkündet“ in unseren Glaubensgemeinschaften und persönlichen Berufungen weiterhin verwirklicht.

Pater Dariusz Bartocha sdb, Provinzial
Krakau, A.D. 2016

[Grafika: Robert Kruczek sdb]

Author: Dariusz Bartocha

Share This Post On