Boże Narodzenie 2018

W Betlejem – domu chleba, dokonuje się wcielenie, Słowo staje się ciałem, Bóg człowiekiem, żeby na powrót na zawsze dawać się człowiekowi pod postacią chleba eucharystycznego. [z homilii w czasie pasterki]

Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. W Słowie jest prawda, zbawienie i miłosierdzie. Nasze ludzkie słowa są coraz częściej nośnikiem nienawiści, pogardy, strachu. Często też są używane do stworzenia jedynie iluzji dobra oraz prawdy, żeby zwieść innych. Tworzymy słowami rzeczywistość wokół nas, ale paradoksalnie nam samym w niej jest coraz trudniej żyć.

Na te Święta życzymy wszystkim Państwu odkrywania mocy Słowa, które niesie radość, zrozumienie i buduje wspólnotę [życzenia zaczerpnięte z: https://wszystkoconajwazniejsze.pl]

Pierwsze wersety z Ewangelii według św. Jana prawda i głębią unoszą. Od dawna zachwycał mnie fragment z książki Romana Brandstaettera Krąg biblijny. W teksie po długim namyśle Brandstaetter dokonuje Prologu Ewangelii według św. Jana. Polecam te lekturę, a pod zdjęciem cytuję efekt finalny tej pracy, który lepiej zrozumiemy po całej lekturze rozdziału zatytułowanego Jest, czyli historia jednego przekładu. [Roman Brandstaetter. Krąg Biblijny, Warszawa 1986, s. 156]

Prolog Ewangelii według św. Jana J 1,1-18
Przed wszystkim
Jest Słowo,
A Słowo
Jest u Boga,
A Bóg
Jest Słowem.
Ono jest przed wszystkim u Boga,
Przez Nie wszystko jest,
A bez Niego nic nie jest,
Co jest.
W Nim jest życie,
A życie jest światłością ludzi,
A światłość w ciemnościach świeci,
A ciemność nie może jej stłumić.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
194 Grzegorz Ojcewicz
Ono jest prawdziwą światłością,
Oświecającą każdego człowieka,
Który przychodzi na świat.
Słowo było na świecie,
A świat przez Nie powstał,
Ale świat Go nie posiadł.
Przyszło do swojej własności,
Ale swoi Go nie przyjęli.
Tym wszystkim jednak, którzy Je przyjęli
I uwierzyli w imię Jego,
Dał
On
Moc,
Aby się stali Dziećmi Bożymi:
Tym
Narodzonym
Nie z krwi
Ani z pożądliwości ciała,
Ani z pożądliwości męża,
Ale z Boga.
A Słowo stało się Ciałem
I mieszkało między nami,
A my widzieliśmy chwałę Jego,
Chwałę,
Którą Jedyny Syn,
Pełen łaski i prawdy,
Otrzymał od Ojca.
Wszyscy czerpiemy z Jego pełni
Łaskę nad łaskami,
Albowiem Prawo dane jest przez Mojżesza,
A łaska i prawda
Przychodzą przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział.
Syn Jednorodzony,
On,
Który jest w łonie Boga,
Przynosi wieść.

[foto 1 i 2: Dariusz Bartocha sdb]

Author: Dariusz Bartocha

Share This Post On